For English and Bulgarian scroll down.

Living Space Theatre ze spektaklem “Kaj dzias” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2019!

Spektakl „Kaj dzias” został wybrany spośród 260 zgłoszeń z całego świata do udziału w Europejskiej Stolicy Kultury w Plovdiv, w Bułgarii. „Kaj Dzias” zostanie zaprezentowany 9 i 10 sierpnia 2019 roku o godz. 19.00 w Post – Culture Stage. W dniach 6 – 8 sierpnia 2019 aktorzy Living Space Theatre poprowadzą warsztaty taneczno-aktorskie dla lokalnej społeczności, oferując uczestnikom możliwość wystąpienia w spektaklu (link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/479484072612952/)

Projekt jest częścią programu Plovdiv – European Capital of Culture 2019, realizowany przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sofii.

Opis spektaklu:

Podobno u Romów ciągle gra muzyka – nawet, gdy nie ma co jeść. Życie staje się wtedy znośniejsze.

Spektakl teatru i tańca.

Od czarów, obrzędów, muzyki, pieśni, tańca, podróży, po oszustwa, kradzieże i prześladowania.

Opowieść z różnych perspektyw.

Trochę magiczna i zarazem dobitnie dosłowna.

O Cyganach? O ludziach?

Zapraszamy na spotkanie z dziwakami, obcymi, artystami…

Chcemy zrozumieć coś o sobie patrząc na innych.

Ten barwny kolaż muzyki , pieśni i tańca jest dla widza niezwykłą szansą do poznania innego świata. Zadajemy sobie pytanie, czy Cyganie mieli określony cel podróży? I co z nami…? Kultura romska staje się pretekstem do poruszenia tematu człowieczeństwa, tolerancji i poszanowania różnic między ludźmi.

Szczegóły:

Czas trwania: 60 minut

Reżyseria: Jakub Margosiak

Choreografia: Zespół

Występują: Natalia Dinges, Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak

Muzyka: Izabela Płachta (skrzypce), Kornel Uriasz (akordeon), Miłosz Potoczny (gitara)

Scenografia i kostiumy: Magdalena Paw, Małgorzata Cichoń, Grzegorz Łabuda

Aranżacja muzyczna: Marcin Słonina

Reżyseria świateł: Paweł Urbanowicz

Data premiery: 30.03.2017 r.

Trailer:

EN

Living Space Theatre from Poland invites you to the theatre performance „Kaj Dzias” on 9th and 10th of August in Post – Culture Stage at 19:00! The project is part of the programme of Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC / Plovdiv 2019 ECOC Supported by Polish Cultural Institute in Sofia / Instytut Polski w Sofii

Do you want to take part? Come and join the free acting and dance workshops! The main motive of the workshops is to prepare and present two scenes from « Kaj Dzias » dance theatre performance #together with you! (link to the event for the workshops – https://www.facebook.com/events/479484072612952/)

ABOUT KAJ DZIAS PERFORMANCE

It is believed that you can always hear the music where the Gypsies are,

even if there is no food to eat.

That makes their life easier.

A performance of theatre and dance.

From rituals, magic, songs, dances, and journeys to robbery and persecutions.

A story from different perspectives.

Sometimes a little bit poetic, but sometimes extremely literal.

About Gypsies? About humans?

Feel invited to the meeting with weirdos, aliens, artists…

We want to understand something about us by looking at the others.

’Kaj Dzias’ is inspired by Gypsy culture – known and perceived from a perspective of polish people. This colorful collage of music, songs, dance, and texts about Gypsies combined with the performers’ stories is an extraordinary opportunity for spectators to enter into one special world. ‘The journey, an inevitable part of the history and life of the Roma people, also refers to the modern times. Where are we going? What do we want to achieve?

‘Kaj Dzias’ was presented in many polish cities – Tarnów, Kraków, Kluczbork, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Sejny, Świnoujście, Szczecin, Warszawa. It was nominated for „The Best Off” prize for the best performance of independent theatres and invited to Polish Dance Network 2019 during which it is presented in 6 polish cities.

WHEN : 9th of August and 10th of August

PLACE : Пост Култура

TIME: 19:00

Free entrance

Trailer :

Title: Kaj Dzias

Duration: 60 minutes

Directed by: Jakub Margosiak

Choreographed by the crew

Performed by: Natalia Dinges, Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda,

Jakub Margosiak

Music: Izabela Płachta (violin), Kornel Uriasz (accordion),

Miłosz Potoczny (guitar)

Costumes and scenography: Magdalena Paw, Małgorzata Cichoń, Grzegorz Łabuda

Music coordination: Katarzyna Wrona

Music arrangement: Marcin Słonina

Technical support : Paweł Urbanowicz

BG

Полската театрална компания „Living Space Theatre“ ви кани на танцовия спектакъл „Kaj dzias” на 9-и и 10-и август в Пост-културна сцена от 19: 00! Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019!

Искате ли да вземете участие? Елате и се присъединете към безплатните актьорски и танцови уъркшопи. Основна цел за тяхното провеждане е подготовката и изпълнението на две сцени от танцовия спектакъл„Kaj Dzias“ #заедно с вас!

(линк към събитието за уъркшопите – https://www.facebook.com/events/479484072612952/)

ЗА ТЕАТРАЛНИЯ ПЕРФОРМЪНС „KAJ DZIAS“

Вярва се, че винаги можете да чуете музиката, където са ромите,

дори и да няма храна.

Това прави живота им по-лесен.

Театър и танц.

От ритуали, магия, песни, танци и пътувания до грабежи и преследвания.

История от различни гледни точки.

Донякъде поетично, но и изключително буквално.

За циганите? За хората?

Чувствайте се поканени на среща с всевъзможни особняци, извънземни, творци…

Искаме да разберем нещо за нас самите, като погледнем другите.

„Kaj Dzias“ е вдъхновен от ромската култура – известна и възприемана от гледната точка на хората в Полша. Този колоритен колаж от музика, песни, танци и текстове за цигани, съчетани с историите на изпълнителите, е изключителна възможност за зрителите да влязат в един необикновен свят. Пътуването, неизбежна част от историята и живота на румънските хора, се отнася и до съвременните времена. Къде отиваме? Какво искаме да постигнем?

«Kaj Dzias» бе представен в много полски градове – Тарнов, Краков, Ключборк, Катовице, Руда Шльонска, Битом, Сейни, Свиноуйще, Шчечин, Варшава. Номиниран е за наградата в полската класация „The Best Off” в категория за най-добро представление на независими театри и е поканен в Полската танцова мрежа 2019, в която е представен в 6 полски града.

„Kaj dziaz“

КОГА: 9-и и 10-и август

КЪДЕ: Пост Култура

ЧАС: 19:00

Вход свободен

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=HO2mwjjE5_4

Заглавие: Kaj dziaz

Продължителност: 60 минути

Режисьор: Якуб Маргошяк

Хореография от екипа

Изпълнява се от: Наталия Дингес, Ана Микула, Гжегож Лабуда,

Якуб Маргошяк

Музика: Изабела Плахта (цигулка), Корнел Уриаш (акордеон),

Милош Поточни (китара)

Костюми и сценография: Магдалена Пав, Малгожата Чихон, Гжегож Лабуда

Координация на музиката: Катаржина Врона

Музикално оформление: Марчин Слонина

Техническа помощ: Павел Урбанович