“Jezus Maria, Uchodźca!” w katowickich szkołach

“Jezus Maria, Uchodźca!” w katowickich szkołach

W dniach 3 , 4 i 24 października przeprowadzimy trzyetapowy program edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach.  Pierwszą część programu stanowić będzie wykład...