W dniach 3 , 4 i 24 października przeprowadzimy trzyetapowy program edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach. 

Pierwszą część programu stanowić będzie wykład przeprowadzony przez Alinę Czyżewską, działaczkę i aktywistkę na rzecz akceptacji odmienności i przestrzegania praw człowieka. Wykład połączony będzie w interaktywnym działaniu z prezentacją spektaklu pt. “Jezus Maria, Uchodźca!” w reżyserii Jakuba Margosiaka i Grzegorza Łabudy. Tematyka przedstawienia jest punktem wyjścia do omówienia problemu w szerszej, bardziej uniwersalnej skali – edukowania o konieczności tolerancji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, religijnych, etnicznych i innych. Podsumowującym, trzecim etapem programu będzie debata uczniów, artystów i eksperta na temat dyskryminacji oraz wspólne poszukiwanie środków przeciwdziałania tego typu zachowaniom. Czas trwania wykładu, spektaklu i debaty to dwie godziny zegarowe – program przeprowadzany jest w warunkach szkolnych.

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice. 

Patronaty medialne: Inqubator Teatralny, terazteatr.pl