„UNISONO” to interdyscyplinarny projekt, który ma na celu ukazanie tego, co łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami. Uczucia, wartości, emocje, lęki, nie kategoryzują „właściciela” przez pryzmat ilości posiadanych kończyn czy ilorazu inteligencji. Formuła projektu zakłada realizację cyklu interdyscyplinarnych warsztatów (łączących sztukę wizualną, muzykę i teatr) zakończonych interaktywnym pokazem powarsztatowym/spektaklem. Uczestnikami warsztatów będą osoby pełnosprawne oraz z różnymi dysfunkcjami – warsztaty będą platformą spotkania, poznania, wymiany, refleksji – możliwości odwołania się do własnych przeżyć w celu zrozumienia innej osoby. Spektakl będzie stworzony na podstawie opowieści uczestników, oni sami opracują na warsztatach elementy choreografii i scenografii.

Unisono (z wł. jednogłośny) – sposób wykonania utworu muzycznego w identycznych pod względem wysokości dźwiękach. Razem, jednogłośnie, jednobrzmiąco. Unisono można zatem odczytać w kontekście kolektywnego działania grupy osób, zgodnie, ramię w ramię.

Interdyscyplinarne działania warsztatowe z zakresu arteterapii poprzez sztukę (wizualną, muzyczną i teatralną) mają na celu:
– zwiększenie zdolności percepcyjnych i świadomości ciała,
– wydobycie potencjału twórczego i wyrażanie indywidualnej ekspresji poprzez improwizację ruchową, zabawy aktorskie, działania plastyczne i muzyczne,
– zintegrowanie uczestników projektu,
– zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami,
– zebranie materiału wizualnego, dźwiękowego i teatralnego do stworzenia autorskiego spektaklu z udziałem uczestników warsztatów.

Harmonogram spotkań:
– 17, 25, 29 i 30 października, godz. 9.30-12.30 warsztaty
– 31 października, godz. 11.00 spektakl/pokaz powarsztatowy

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą bezpłatne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!
Zapisy: edukacja@bwa.katowice.pl

– Idea, koordynacja projektu, organizacja oraz realizacja warsztatów arteterapeutycznych:
Aneta Zasucha – animatorka kultury, edukatorka sztuki, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim oraz Arteterapii na WEiNoE na tej samej uczelni, specjalista ds. edukacji artystycznej. Opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne angażujące lokalną społeczność. Prowadzi również warsztaty arteterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Kuratorka projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!”, dofinansowanego ze środków MKiDN (2012 i 2014-2019 r.) i NCK (2013 r.).

– Reżyseria, choreografia oraz warsztaty ruchowo-aktorskie:
Jakub Margosiak – doktorant w Łódzkiej Szkole Filmowej. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Reżyser m.in. spektaklu pt. „Drgania” (o sposobie funkcjonowania osób niesłyszących). Stypendysta Marszałka woj. Śląskiego (na realizację spektaklu z osobami niepełnosprawnymi). Od kilku lat prowadzi zajęcia z zakresu teatru tańca, w tym dla osób z różnymi dysfunkcjami. Współzałożyciel Living Space Theatre.
oraz
Grzegorz Łabuda – Absolwent PWST w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendysta MKiDN za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2016 r. Twórca spektaklu „Krzyczę! Usłysz mnie!” z osobami niepełnosprawnymi. Współzałożyciel Living Space Theatre.

– Warsztaty muzykoterapeutyczne:
Olga Czech – Absolwentka specjalności Rytmika na Akademii Muzycznej w Katowicach, studentka Muzykoterapii na tej samej uczelni. Pianistka, nauczycielka, kompozytorka, autorka tekstów, znana z projektów muzycznych takich jak Drekoty oraz Omayu.

Organizatorzy: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach i Living Space Theatre.

Partnerem projektu jest Warsztat Terapii Zajęciowej Unikat
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UNIKAT” – jego głównym celem jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i poszukiwanie odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych we wspólnym świecie.
Koordynatorka ze strony WTZ: Monika Fesser

Partnerem projektu jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach.
Koordynatorka ze strony XIV LO: Beata Małysz

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.

Patronat medialny:
Dwutygodnik kulturalny „artPAPIER”
TVP3 Katowice