10 października rozpocznie się 14. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu, a w programie… nasz spektakl – “Ferdydurke” w reż. Jakuba Margosiaka, oraz wykonaniu: Natalia Gryczka, Agnieszka Tańska, Kamil Baryła, Bartłomiej Błoch, Grzegorz Łabuda, Szymon Michlewicz-Sowa!

Festiwal poświęcony jest sylwetce Witolda Gombrowicza, a głównym przedmiotem jego zainteresowania są teatralne realizacje Gombrowiczowskich tekstów, powstałe w polskich i zagranicznych teatrach. Imprezie, organizowanej nieprzerwanie od ponad 25 lat, patronuje i życzliwie ją wspiera Rita Gombrowicz.

Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia międzynarodowe fachowe jury złożone z wybitnych artystów. Impreza, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności i krytyków.

Cieszymy się ogromnie z zaproszenia naszego spektaklu do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu i zapraszamy do udziału w całym Festiwalu!

Program dostępny na stronie: https://festiwal.teatr.radom.pl/kalendarium.html