Projekt edukacji antydyskryminacyjnej

Projekt edukacji antydyskryminacyjnej

Jesteśmy w trakcie przygotowań do projektu „Jesteśmy w większości – rozumiemy mniejszości. Stop dyskryminacji!” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Katowic. Na realizowane w ramach projektu kompleksowe spotkania edukacyjne złożą się: projekcje spektaklu...