Jesteśmy w trakcie przygotowań do projektu „Jesteśmy w większości – rozumiemy mniejszości. Stop dyskryminacji!” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Katowic.

Na realizowane w ramach projektu kompleksowe spotkania edukacyjne złożą się:

  • projekcje spektaklu „Jezus Maria, Uchodźca!” w wykonaniu Grzegorza Łabudy, Jakuba Margosiaka oraz Anny Mikuły
  • warsztaty artystyczne – przeprowadzonych przez Anetę Zasuchę – edukatorkę, arteterapeutkę pracującą z dziećmi i młodzieżą,
  • wykład i debata – przeprowadzonych przez Alinę Czyżewską – działaczkę i aktywistkę na rzecz akceptacji odmienności i przestrzegania praw człowieka.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Katowice.